Opieka nad zwierzętami
Głównym celem naszego działania jest niesienie pomocy zwirzętom, które cierpią na skutek niehumanitarnych działań człowieka, w szczególności koniom przeznaczonym na rzeź. Dodatkowo Fundacja zapewnia krzywdzonym, chorym i starym schronienie, profesjonalną opiekę oraz spokojny dom. Zajmuje się również opieką nad bezpańskimi kotami, ich sterylizacją oraz ofiarowuje im godne warunki życia. Poprzez działania edukacyjne Fundacja "Łączenie Światów" uświadamia społeczeństwu znaczenie wzajemnych relacji między ludźmi, zwierzętami i środowiskiem.